ZESPÓŁ KRÓTKIEGO JELITA

Rozległe wycięcie jelita cienkiego u dzieci wykonuje się obecnie dość często, uzyskując nierzadko dobre rezultaty. Wynika to z postępu w rozpoznawaniu chorób chirurgicznych przewodu pokarmowego, z nowoczesnej techniki operacyjnej i ulepszonych metod prowadzenia pooperacyjnego.

Wycięcie rozległego odcinka jelita cienkiego wiąże się nie tylko z zaburzeniami trawienia i wchłaniania pokarmu, lecz również z zaburzeniami hormonalnymi. Powyższe zaburzenia zależą od rozległości resekcji, położenia reselcowanego odcinka, choroby zasadniczej, powikłań, metody operacyjnej, wieku dziecka oraz chorób wsp ółistnie j ący ch.

Im dłuższy odcinek został usunięty, tym następstwa są groźniejsze. Dawniej usunięcie do 15% jelita cienkiego uważano za zabieg pozwalający na przeżycie noworodka. Rozleglejsze resekcje kończyły się z reguły niepomyślnie. Obecnie za rozległą resekcję uważa się usunięcie ponad 1/2, 2/3 lub 3/4 jelita cienkiego (5, 11). Opisano noworodki, którym pozostawiono tylko ok. 10 cm jelita cienkiego z pomyślnym wynikiem leczenia (45).

Leave a Reply