Zdwojenie brzusznego odcinka przewodu pokarmowego

śluzowej nie zawsze właściwej dla przylegającej części przewodu pokarmowego. Wspólna ściana dla jelita prawidłowego i zdwojonego warunkuje metodę operacyjnego leczenia. Przebiegająca w niej błona mięśniowa zazwyczaj nie wykazuje wewnętrznych podziałów. Błona śluzowa często ma budowę charakterystyczną dla żołądka, doprowadzając do owrzo- dzeń i krwotoków, a nawet do przedziurawienia ściany i zapalenia otrzewnej. Niekiedy w zdwojonym odcinku u- miejscowiony jest rakowiak (carcin.oid.um) będący przyczyną zaburzeń hormonalnych. Zdwojeniu przewodu pokarmowego towarzyszą dość często wady rdzenia kręgowego i kręgosłupa (4). Znalazło to swój wyraz w teorii powstawania zdwojenia przewodu pokarmowego Patogeneza. Powstanie zdwojenia prze- w’odu pokarmowego tłumaczy szereg hipotez. Najwięcej zwolenników zdobyła sobie teoria rozszczepionej struny grzbietowej (p. str. 59). Znana jest również teoria wskazująca na zaburzenia rewaku- olizacji. Powstające walcuole łącząc się w dwa równoległe łańcuchy tworzą dwa kanały, z których jeden stanowi zawiązek prawidłowego przewodu pokarmowego, a drugi rurowato zdwojonego odcinka. Uważa się, że nadmierny rozrost u- chyłków jelita stanowi przyczynę torbielowatych postaci zdwojenia.

Objawy. Zdwojenie brzusznego odcinka przewodu pokarmowego ujawnia się przeważnie w okresie noworodkowo-niemowlęcym. Objawy tej wady zależą od położenia, wielkości, postaci i związanych z nią powikłań. Zdwojenie żołądka może powodować wzdęcie i bóle w nadbrzuszu oraz śródbrzuszu, poważne krwawienia. Gdy zdwojona część jest znaczna, wówczas wyczuwa się w tych okolicach obły, elastyczny, niebolesny guz o dość dużej ruchomości. Zdwojenie w części odźwier- nikowej utrudnia pasaż treści pokarmowej, doprowadza do wymiotów i nasuwa podejrzenie wrodzonego przerostowego zwężenia odźwiernika. Zdwojenie dwunastnicy przeważnie ma postać torbieli, która uciska na dwunastnicę doprowadzając w zależności od wielkości do bardziej lub mniej nasilonych objawów niedrożności. Rozległe zdwojenia jelita czczego lub krętego są często przyczyną prze

mijającej niedrożności z ucisku i ostrych bólów brzucha. Skręt zdwojonego odcinka powoduje ostre objawy brzuszne zmuszające do operacji w trybie nagłym. Niewielkie kuliste zdwojenie jelita cienkiego może stanowić głowę wglobienia. Towarzyszą temu nagle rozpoczynające się, przemijające bóle, wymioty oraz często krwawo podbarwiony stolec. Czasami udaje się wymacać guz będący głową wgło- bienia.

Leave a Reply