ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO

Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (appendiciiis acuła) jest u dzieci naj- częściej spotykaną chorobą chirurgiczną przewodu pokarmowego (20, 85). Stanowi ono niekiedy trudny problem chirurgiczny ze względu na swoiste objawy i przebieg kliniczny. Duża zachorowalność, szybkie lozprzestrzenianie się zmian zapalnych i rozmaitość powikłań stawiają tę chorobę w rzędzie najważniejszych problemów chirurgii dziecięcej.

Etiologia. Ostre zapalenie wyrostka robaczkowego (o.z.w.) powstaje i zależy od różnych czynników. Spośród nich należy wymienić: wiek i płeć pacjenta, cechy morfologiczne wyrostka, ciała obce w jego świetle, zwłaszcza kamienie kałowe, pasożyty, ostre zakażenia ogólne, zakażenia jelitowe. Ostre zapalenie wyrostka dotyczy dzieci w każdym wieku. Najczęściej obserwuje się je w wieku szkolnym od 6 do 12 lat, najrzadziej zaś u noworodków i niemowdąt (5). Należy podkreślić, że liczba późno rozpoznanych przypadków z martwicą i przedziurawieniem ściany wyrostka jest u dzieci wysoka. Stanowi ona od 1/4 do x/2 wszystkich chorych z tym schorzeniem (81). U dzieci w pierwszym i drugim roku życia zapalenie wyrostka bywa rozpoznawane dopiero w fazie ropnego rozlanego zapalenia otrzewnej. W następnych grupach wieku stopniowo zmniejsza się liczba tych błędów. Zapalenie wyrostka częściej dotyczy chłopców niż dziewczynek. U noworodków i niemowląt spotyka się je bardzo rzadko, prawdopodobnie dzięki Szerokiemu światłu wyrostka, co nie sprzyja zaleganiu w nim treści jelitowej i zakażeniu. Długi wyrostek robaczkowy, przewężony w miejscu połączenia z kątnicą, szczególnie często ulega zapaleniu. Kamień kałowy uciska na ścianę wyrostka od wewnątrz, zamyka jego światło i utrudnia odpływ zawartości do lcątnicy. Obwoclowo od kamienia dochodzi do stanu zapalnego. Jednocześnie w miejscu ucisku powstaje obrzęk i martwica, która umożliwia przenikanie bakterii. Tworząca się odleżyna stanowi miejsce przyszłej perforacji. Ciała obce i pasożyty jelitowe mogą drażnić błonę śluzową i zwężać

światło wyrostka, doprowadzając do zapalenia. Wiele chorób wirusowych i bakte-ryjnych sprzyja powstawaniu zapalenia wyrostka robaczkowego. Do nich należą: odra, ospa wietrzna, grypa, płonica, angina, dar i dury rzekome. Wyrostek ulega zakażeniu przeważnie florą bakteryjną mieszaną. Wśród niej przeważają: pałeczki okrężnicy, gronkowce, paciorkowce, pneumokoki, beztlenowce (17, 24, 75). Ba- .kterie te wnikają w ścianę wyrostka przez błonę śluzową lub drogą krwionośną. Do o.z.w. może dojść w wyniku odczynu tkanki limfatycznej wyrostka towarzyszącego stanom zapalnym górnych dróg oddechowych.

Leave a Reply