Zaburzenia związane z ciałem

Niemniej długa rozmowa z każdym kandydatem do operacji plastycznej jest niezbędna, i to tym bardziej, im jego problem wydaje siię mniej znaczący. Znacznie przekracza to ramy tego artykułu, ale wspomnę tu sprawę transseksualistów, którzy żądają, uciekając się nawet do szantażu lub próby samobójstwa, operacji przekształcającej.

Przeżywają oni dziwną rozbieżność między płcią ich ciała a tym, co wydaje się im płcią ich osoby i stokroć wolą zmienić swe ciało (dzięki chirurgii) niż swoją osobę (na przykład dzięki psychoterapii). Lęk, ciało i patologia psychiatryczna. W szpitalu psychiatrycznym lęki związane z ciałem nabierają, i nic dziwnego, zupełnie innego wymiaru. Tutaj D. M. F. jest nie tylko strachem przed byciem brzydkim, przed niepodobaniem się, ale jest to prosta obawa, a nawet przekonanie o tym, że jest się nienormalnym, kalekim, innym, a wręcz, że się nie istnieje. U pacjentów psychotycznych lęki związane z ciałem mieszają się z tymi, które dotyczą całej osobowości, depersonalizacją, urojeniem. Ale tu także odnajdujemy, czasem z większą wyrazistością, zaburzenia związane z ciałem (lub jakąś jego częścią) tak jak je przeżywa każdy człowiek, jak je widzi w lustrze i w oczach innych. Daleko wykracza to poza problemy młodzieży w wieku dojrzewania zaburzenia te mają swoje przedłużenie głęboko w wieku dojrzałym.

Imożna by pomyśleć, że to urojenie, te wypowiedzi, czy to w szpitalu psychiatrycznym czy w przychodni, młodych dziewczyn, które wolałyby raczej umrzeć niż pogodzić się z ciałem dobrze odżywionym, o cechach seksualności kobiecej, charakterystycznym dla ich wieku. Za urojenie można by wziąć te lamenty na temat wyimaginowanej tuszy u młodej wychudzonej dziewczyny, te wysiłki, by stracić 10 dkg, podczas gdy organizm jest wygłodzony i zniszczony, to negowanie najbardziej podstawowych potrzeb fizjologicznych. Można się zastanawiać, czy nieuzasadniona i często okrutna agresja, jaką u zespołu leczącego wywołują pacjenci z anoreksją (czyli objawami jadłowstrętu), nie jest spowodowana obawą, pomieszaną z szacunkiem, jaką budzi w nas ich megalomańskie żądanie i przeciwna naturze chęć, by siłą woli, stać się absolutnym panem swego ciała.

Leave a Reply