Wzdęcie brzucha

wzdęcie brzucha. Im niżej znajduje się przeszkoda, tym wzdęcie jest większe i zajmuje większy jego obszar. Niedrożność pierwszych pętli jelita czczego powoduje mierne wzdęcie okolicy nadbrzusza. W wielu przypadkach wzdęciu towarzyszy stawianie się pętli jelitowych oraz

słyszalne przelewanie ich treści. Noworodki z zupełnym zarośnięciem jelita czczego lub krętego nie oddają smółki lub tylko niewielką jej ilość. Smółka ta jest zbita i ma barwę szarozieloną. Wówczas wskazany jest wlew doodbytniczy roztworu fizjologicznego NaCl. Brak lub nieznaczna ilość oddanej smółki po tych zabiegach potwierdza podejrzenie niedrożności.

Przy zwężeniu rozpoznanie jest trudne, gdyż objawy są bardzo zmienne. Dzieci mogą oddawać smółkę oraz stolec, a ich objętość zależy od stopnia zwężenia. Objawy niedrożności okresowo ustępują, co powstrzymuje przed otwarciem jamy brzusznej.

Leave a Reply