Wzdęcie brzucha

Doprowadza on często do wstrząsu. Później następują bóle przerywane spowodowane wzmożonym ruchem perystaltycznym jelit. Po pewnym czasie, gdy ustaną ruchy perystaltyczne i dojdzie do martwicy jelita, zjawia się ból stały, właściwy zapaleniu otrzewnej. W końcowej fazie choroby dziecko często traci odczucie bólu. Należy podkreślić, że powyższe rodzaje i fazy bólu można zarejestrować jedynie u dzieci starszych, z którymi udaje się nawiązać normalny kontakt słowny. Określenie rodzaju bólu u noworodków i niemowląt jest niemożliwe. W tym wieku, w początkowej fazie choroby, stan chorego dziecka może być dobry, dopiero w fazie końcowej dochodzi do nagłego załamania się stanu ogólnego i zgonu.

Od początku choroby bólowi towarzyszą wymioty. W pierwszej fazie są one odruchowe i szybko ustępują. W fazie końcowej wynikają z rozwiniętej niedrożności mechanicznej i często zawierają treść jelitową.

Wzdęcie brzucha początkowo dotyczy okolicy skręconej lub zadzierzgniętej pętli. W tym miejscu stwierdza się obły, elastyczny i bolesny twór. Później cały brzuch jest wzdęty na skutek rozdęcia pętli jelitowych powyżej przeszkody.

Leave a Reply