Wrodzona niedrożność żołądka

Powyższe objawy mogą być mniej nasilone lub występują tylko okresowo.^Zda- rza się to w przypadkach, gdy mamy do czynienia z upośledzoną drożnością żołądka wywołaną przegrodą błoniastą z otworem. Od średnicy tego otworu zależy nasilenie objawów.

Różnicowanie. Wrodzoną niedrożność żołądka należy różnicować ze wszystkimi schorzeniami powodującymi wymioty. Przede wszystkim bierze się pod uwagę wrodzone przerostowe zwężenie odźwiernika i stan skurczu odźwiernika. Choroby te ujawniają się jednak nieco później po urodzeniu. Podobne objawy towarzyszą również niewydolności wpustu, niedrożności dwunastnicy, zwłaszcza jej odcinka powyżej ujścia przewodu żółciowego wspólnego. Należy również brać pod uwagę nadmierną ilość połkniętego przez noworodka powietrza i wód płodowych oraz obrażenia ośrodkowego układu nerwowego.

Leczenie. Jedynym leczeniem jest zabieg chirurgiczny, który wykonuje się po przygotowaniu chorego. Za pomocą włożonego do żołądka zgłębnika usuwa się zalegającą w nim treść. Wybór cięcia zależy od indywidualnego doświadczenia chirurga. Z naszych obserwacji dotyczących dwóch przypadków wynika, że dobry dostęp daje cięcie pośrodkowe górne sięgające od wyrostka mieczykowatego do pępka (61). Po otwarciu jamy brzusznej i określeniu położenia oraz rodzaju niedrożności przystępuje się do zabiegu zasadniczego. Przegrodę błoniastą w części przed- odźwiernikowej lub odźwierniltu usuwa się po podłużnym otwarciu ściany przedniej żołądka (29, 33, 61). Cięcie to można poprowadzić na wysokości przegrody lub nieco nad nią. Po wycięciu przegrody krwawiące miejsca podwiązuje się lub zakłada szew ciągły okrętkowy. Niektórzy chirurdzy wykonują dodatkowo pyloroplastykę metodą Heinecke’a-Mikulicza. W przypadku zarośnięcia lub braku odcinka żołądka wyko-

nuje się zespolenie żołądkowo-dwunastnicze lub żołądkowo-czcze (89, 94). U tych dzieci należy założyć zgłębnik przez nos do dwunastnicy, co umożliwia wczesne rozpoczęcie karmienia. Szwy warstwowe powłok kończą zabieg chirurgiczny.

Leave a Reply