Wgłobienie ostre

Ryc. 10-58. Badanie rtg wlewem cieniującym w przypadku wgłobienia (Zakład Rentgeno- diagnostyki Pediatrycznej AM w Lublinie, prof. K. Pielroń).

Różnicowanie. Wgłobienie ostre należy różnicować z czerwonką i innymi ostrymi stanami zapalnymi jelita, z ostrym zapaleniem wyrostka robaczkowego, stanem zapalnym i krwawieniem z uchyłku Mecltela, postacią brzuszną choroby Schonleina- -Henocha.

Leczenie. Dzieci, u których wgłobienie trwa krócej niż 12 godzin i które nie mają trwale utrzymujących się objawów podrażnienia otrzewnej, można poddać próbie odgłobienia za pomocą doodbytniczego wlewu cieniującego. Powyższy zabieg może wykonać jedynie doświadczony rentgenolog. Przed tym leczeniem obowiązuje wpro-wadzenie sondy do żołądka, włączenie Wlewu kroplowego (kroplówki) wyrównującego istniejące niedobory wodno-elektrolitowe i wykonanie badania rtg jamy brzusznej, by wykluczyć perforację jelita. Odprowadzenie głowy powyżej zastawki lcrętniczo- -kątniczej nie zawsze świadczy o całkowitym odgłobieniu, dlatego dziecko wymaga przyjęcia na oddział i ścisłej obserwacji klinicznej. Jeżeli wgłobienie trwa ponad 12 godzin i stan chorego jest ciężki lub stwierdza się powietrze w jamie otrzewnej, to obowiązuje wyłącznie leczenie operacyjne, a wlew środka cieniującego jest niedopuszczalny.

Leave a Reply