WGŁOBIENIE JELITA OSTRE

Jest to stan, w którym bliższy odcinek jelita wsuwa się do sąsiedniego odcinka dal-szego. Dopóki wgłobiona część bliższa tkwi luźno w odcinku dalszym i może sama z niego się wycofać, nie dochodzi do żadnych zaburzeń i dolegliwości. Dopiero nie-odwracalność tego procesu z objawami wynikającymi z zaburzeń ukrwienia, obrzęku lub martwicy jelita, stanowi podstawę do określenia go stanem patologicznym. U dzieci często dochodzi do wgłobienia, przy czym wyróżnia się dwie jego postacie: ostrą i przewlekłą.

Ostre wgłobienie zazwyczaj nie ma ściśle określonej etiologii, podczas gdy przewlekłe powstaje z reguły na podłożu zmian morfologicznych.

Pistoruoriolofiia. W skład wglobionego odcinka jelita wchodzi część wgłobiona i wgła- biająca (62). Pierwsza z nich ma dwie ściany, wewnętrzną z normalnie położoną błoną śluzową od strony światła jelita i zewnętrzną, której błono śluzowa odwrócona jest na zewnątrz i styka się z błoną śluzową części wgłabiającej (ryc. 10-57). Pomiędzy dwoma ścianami części wgłobionej znajduje się szczelinowata przestrzeń wysiana błoną surowiczą, w którą wsuwa się krezka wraz z naczyniami. Wzajemne przejście obu tych ścian stanowi najdalej wysunięty element części wgłobionej i nosi nazwę głowy wgłobienia (caput invaginali). Część wgłabiająca nazwana pochwą wgłobienia (va-

Leave a Reply