W strefie V

W strefie V, zlokalizowanej w dalszej części jelita krętego cięcia i zespolenia prze-biegają jak w dwóch poprzednich strefach (ryc. 10-29 a, b, c, d). Różnica dotyczy jedynie sposobu drenowania. W tych przypadkach zgłębnik zakłada się wstecznie przez przetokę zewnętrzną jelita ślepego (caecośtomia) do pętli powyżej zespolenia. Do wykonania tej przetoki używa się wyrostka robaczkowego, przez którego kikut wprowadza się cewnik do kątnicy, zastawki krętnicżo-kątniczej (Bauhina) i jelita cienkiego. Po przywiązaniu cewnika do kikuta wyrostka wyprowadza się go przez oddzielny otwór w powłokach na zewnątrz. Wyrostek i cewnik przyszywa się do skóry.

W strefie VI, obejmującej ostatnie 3 cm jelita krętego, usuwa się ten odcinek zaszywając zastawkę krętniczo-kątniczą. Przerośniętą część pętli doprowadzającej należy usunąć i zespolić jelito kręte z grubym tuż powyżej kątnicy koniec do boku (ryc. 10-30 a, b). Bardzo szerokie jelito kręte należy zwęzić lejkowato przed wykonaniem zespolenia (ryc. 10-30 c, d). Wskazane jest założenie zgłębnika ponad zespolenie przez cekostomię lub od strony odbytu.

U noworodków ze znacznym niedorozwojem dalszych pętli jelita cienkiego i okręż- nicy (ryc. 10-31) najbezpieczniej jest wykonać zespolenie jelita koniec do boku z przetoką jelitową Bishop-Koopa (ryc. 10-46) lub wytworzyć odbyt dwulufowy metodą Mikulicza (ryc. 10-45). Pozwalają one na swobodne opróżnianie się jelita oraz przechodzenie optymalnej ilości treści jelitowej do niedorozwiniętych obwodowych odcinków przewodu pokarmowego (59, 64, 92).

Leave a Reply