W przypadku niedokonanego zwrotu i skrętu jelita

W przypadku niedokonanego zwrotu i skrętu jelita z reguły następuje jego obrót zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Ściana przewodu pokarmowego jest wówczas biernie przekrwiona Jul) znajduje się w stanie niedokrwienia. Jelita wymagają ostrożnego odkręcenia, dzięki czemu powraca ich normalna barwa. Po odkręceniu jelita należy zawsze dokładnie zidentyfikować poszczególne części przewodu pokarmowego, ustalić ich wzajemne położenie i stosunek do naczyń krezkowych. Wszystkie stwierdzone zrosty i pasma łącznotkankowe należy zwolnić, począwszy od pasm biegnących od tylnej ściany brzucha do kątnicy (ryc. 10-33 b i 10-34 b). Zmobilizowaną w ten sposób kątnicę i okrężnicę należy przemieścić na lewo (91). Dzięki temu likwiduje się ucisk na dwunastnicę. Jednocześnie należy sprawdzić drożność całego jelita.

Brak powrotu ukrwienia – pomimo zlikwidowania skrętu, przecięcia pasm i zrostu oraz dodatkowych zabiegów w postaci blokady krezki 0,25% ksylokainą, obłożenia jelita ciepłą, wilgotną serwetą, podania tlenu do oddychania – zmusza do wykonania resekcji w granicach zdrowych tkanek. W zależności od strefy wycinanego jelita i ogólnego stanu chorego, przeprowadza się drenaż i zespolenie jelita. W przypadku braku powrotu normalnego ukrwienia bardzo rozległych odcinków jelita niektórzy chirurdzy po zwolnieniu zrostów i swobodnym ułożeniu jelit zamykają jamę brzuszną na 18 do 24 godzin w celu ustalenia się granicy pomiędzy jelitem żywym a martwiczo zmienionym. Po tym okresie ponownie otwierają jamę brzuszną i wycinają martwe jelito widząc dokładnie granicę martwicy.

U dzieci z przepukliną krezki okrężnicy wydobywa się pętle jelita cienkiego z worka przepuklinowego nie przecinając jego wrót. Przecięcie grozi uszkodzeniem naczyń krezkowych, które biegną w wolnym brzegu krezki. Krezkę okrężnicy należy przymocować do tylnej ściany jamy brzusznej, by zapobiec wtórnemu przemieszczeniu poza nią pętli jelitowych.

Po operacji obowiązuje wstrzymanie żywienia doustnego, dopóki nie powróci perystaltyka jelit, co trwa około 48 godzin. W tym czasie prowadzi się żywienie pozajelitowe i odsysanie treści żołądka.

Leave a Reply