W prawym śródbrzuszu

-3 cm. W prawym śródbrzuszu należy wyciąć otwór w powłokach średnicy 1,5 cm, przez który wyprowadzi się na zewnątrz końce połączonych jelit. Wszywa się je w powłoki kilkoma szwami pojedynczymi obejmującymi wszystkie warstwy ściany brzucha. Po 3 dniach miażdży się wspólną dla obu pętli podwójną ścianę na odcinku

-2 cm, uzyskując bezpośrednie połączenie między pętlą doprowadzającą i odprowa-dzającą. Po uzyskaniu normalnej perystailtyki otwór przetoki należy zatkać opatrunkiem z uszczelniającą gąbką, a następnie zamknąć go szwami pojedynczymi.

Zespolenie koniec do boku z wytworzeniem przetoki wg Bishop-Koopa (ryc. 10-46) prowadzi się resekując rozdętą pętlę jelita, a następnie nacina podłużnie ścianę przeciwkrezkową pętli odprowadzającej w odległości ok. 3 cm od jej po

Leave a Reply