W jelicie człowieka

Ostatnio zwraca się uwagę na istnienie trzeciej składowej śródściennego unerwienia jelita. Mikroskop elektronowy pozwolił zidentyfikować w splocie błony mięśniowej jelita trzeci typ zakończeń nerwowych, które nie są pochodzenia choliner- gicznego ani adrenergicznego. Z uwagi na obecność ziarnistości zawierających różne peptydy, jak trifosforan adenozyny (ATP), którym przypisuje się rolę przekazywania bodźców nerwowych, określono je mianem nerwów peptydergicznych lub purynergicznych.

W jelicie człowieka zidentyfikowano substancję P (Ehrenpreis, 1953), enkefalinę, wazoaktywny peptyd jelitowy (VIP), peptyd uwalniający gastrynę (GRP). Neurony purynergiczne wywierają wpływ hamujący na czynność warstwy mięśniowej gładkiej, okrężnej i podłużnej, powodując odcinkowe rozszerzenie jelita przed postępującą falą perystaltyczną, biorą udział w regulacji czynności zewnątrz- i we- wnątrzwydzielniczej oraz przepływu krwi.

Peptyd uwalniający gastrynę (GRP) i substancja P powodują skurcz mięśni gładkich (38). Komórki purynergiczne w jelitach są wyłącznie pod kontrolą śródściennych nerwów cholinergicznych, natomiast w odbytnicy są również stymulowane przez przywspółczulne nerwy zewnątrzścienne.

Leave a Reply