W blaszce mięśniowej błony śluzowej

W blaszce mięśniowej błony śluzowej stwierdza się słabą rozlaną reakcję AChE, podobnie jak w błonie podśluzowej i mięśniowej (Aldridge 1968, Howard 1968, Gannon 1968, Garrett 1969, Meier-Ruge 1972) (3, 17, 29, 30, 37, 43, 49, 59, 63).

Badanie iluorescencji amin kateeholowych sposobem Falcka i Hillarpa (1962) umożliwiło wybiórcze uwidocznienie nerwów współczulnych i ustalenie, że komórki zwojowe splotów śródściennych, są otoczone siatką zakończeń adrenergicznych oplatających je koszyczkowato. Tylko niewiele zakończeń współczulnych znajdowano w błonie mięśniowej okrężnej i tkance podśluzowej. Większość z nich wykazuje wyraźny związek z naczyniami krwionośnymi, choć nie udało się wykazać, .że wszystkie.

Włókna nerwowe adrenergiczne ze zwoju krezkowego dolnego tworzą synapsy z komórkami zwojowymi splotów błony mięśniowej i podśluzowego (Auerbacha i Meissnera) oraz w mniejszym stopniu z włóknami warstwy mięśniowej gładkiej, głównie okrężnej.

Leave a Reply