URAZY WĄTROBY

Urazowe uszkodzenie wątroby występuje u dzieci rzadko, lecz jego następstwa są groźne dla życia i stanowią trudny problem leczniczy. Obrażenia te przeważnie współistnieją z obrażeniami innych narządów, co utrudnia diagnostykę i komplikuje leczenie.

Etiologia. Do uszkodzenia wątroby dochodzi na skutek tępego urazu albo zranienia ostrym przedmiotem lub pociskiem. Są to głównie urazy komunikacyjne, często rower, rzadziej przygniecenie przez ciężki przedmiot lub upadek z wysokości.

PatomorJEolofjia. Tępy uraz brzucha lub klatki piersiowej może doprowadzić do powstania linijnej lub gwiaździstej rany wątroby, pęknięcia i krwiaka podto- rebkowego, centralnego zmiażdżenia, oderwania części wątroby, przerwania przewodów żółciowych zewnątrzwątrobowych (11). Prawy płat wątroby, ze względu na swoje położenie i większe rozmiary, częściej ulega uszkodzeniu niż lewy. Na skutek tych obrażeń dochodzi do: krwotoku, wycieku żółci, wytworzenia się martwych fragmentów tkanki wątrobowej, powstania ropni wewnątrz- i pozawątrobowych, zapalenia otrzewnej oraz przetok żółciowych (59). Szczególnym rodzajem krwotoku, występującym tylko w wątrobie, jest hemobilia (50, 90). Krew gromadzi się w centralnie położonym ognisku stłuczenia wątroby, a stąd przewodami żółciowymi przedostaje się do dwunastnicy.

Leave a Reply