URAZY TRZUSTKI

Położenie trzustki w jamie brzusznej chroni ją przed urazami powierzchownymi, natomiast silno uderzenie w okolicę nadbrzusza lub przygniecenie może spowodować jej uszkodzenia. U dzieci tylko część tych obrażeń wymaga leczenia operacyjnego w trybie nagłym z powodu narastających objawów ostrego brzucha. W większości przypadków prowadzi się leczenie zachowawcze z dobrym wynikiem. Późne powikłania w postaci torbieli stanowią wskazanie do zabiegu chirurgicznego.

Etiolojjia. Uraz trzustki przebiega zazwyczaj bez uszkodzenia powłok. Przyczyny są podobne jak obrażeń wątroby (p. str. 50S). Doprowadzają one do stłuczenia, zmiażdżenia, krwiaka lub złamania narządu.

Objawy i rozpoznanie. Stłuczenie, zmiażdżenie i krwiak trzustki przebiegają z obrzękiem, wylewami krwi i soku trzustkowego do miąższu. Powoduje to stan zapalny narządu z ostrą pourazową martwicą włącznie. Leżąca bezpośrednio na splocie trzewnym zmieniona trzustka doprowadza do jego podrażnienia, trawienia i zapalenia otrzewnej. Stąd silne bóle w okolicy nadbrzusza promieniujące do okolicy lędźwiowej. Często towarzyszy temu obraz wstrząsu bólowego. Powyższe objawy mogą ustąpić w ciągu kilku dni, kończąc się wyleczeniem, lub narastają stanowiąc wskazanie do otwarcia jamy brzusznej. Rozerwanie trzustki połączone jest z wyciekiem soku trzustkowego i krwawieniem do torby sieciowej.

Leave a Reply