URAZY ŚLEDZIONY

Pomimo ukrytego położenia pod lukiem żebrowym śledziona ulega obrażeniom częściej niż inne narządy jamy brzusznej. Należy to wiązać z jej kruchą budową, cienką torebką i z dużą zawartością krwi. Uszkodzenie śledziony doprowadza do objawów wstrząsu krwotocznego i ostrego brzucha. Podjęte z rozwagą w odpowiednim czasie leczenie operacyjne z reguły kończy się pomyślnie.

Etiologia. Do uszkodzenia śledziony dochodzi na skutek upadku z wysokości lub urazów komunikacyjnych (69, 70). Upadek na kończyny powoduje nagłe prze-mieszczenie śledziony do dołu z naprężeniem jej więzadeł i naczyń krwionośnych. Mechanizm ten doprowadza do rozerwania naczyń wnęki i miąższu narządu. W skraj-nych przypadkach śledziona odrywa się od szypuły naczyniowej. Tępy uraz okolicy lewego podżebrza lub lędźwiowej lewej powoduje pęknięcie śledziony, a niekiedy również uszkodzenie nerki i złamanie żeber.

Patomorfologia. Obrażenia śledziony występują pod postacią pęknięcia z uszkodzeniem jej torebki lub bez uszkodzenia. Ponadto może dojść do rozerwania naczyń śledziony w okolicy wnęki. Pęknięcia przebiegają przeważnie poprzecznie do jej długiej osi od brzegu górnego lub dolnego i od powierzchni przeponowej w kierunku wnęki. W niektórych przypadkach pęknięcia są liczne lub dochodzi do oderwania części śledziony. Stłuczeniu i pęknięciu podtorebkowemu towarzyszy krwiak, który narastając rozrywa tę torebkę po kilku, a nawet kilkunastu dniach powodując krwotok do jamy brzusznej. Obrażeniom ulega łatwiej śledziona patologicznie zmieniona niż zdrowa, zwłaszcza w przebiegu chorób ogólnych hematologicznych. Nieznaczny uraz brzucha u chorego z mononukleozą, białaczką, chorobą Gauchera, zimnicą (malarią), grypą, wirusowym zapaleniem wątroby może także spowodować pęknięcie śledziony (66).

Leave a Reply