URAZY DWUNASTNICY

To obrażenia u dzieci występują rzadko. Ze względu na topografię narządu przeważnie powodują trudności diagnostyczne i lecznicze oraz mają ciężki przebieg niejednokrotnie kończący się zgonem. W związku z tym każdy uraz brzucha i krę-

-goslupa w odcinku lędźwiowym zobowiązuje do zwrócenia szczególnej uwagi na objawy mogące świadczyć o pęknięciu dwunastnicy.

Etiologia i patogeneza. Do uszkodzenia dwunastnicy dochodzi na skutek uderzenia lub przygniecenia okolicy nad- i śródbrzusza. Odmienne położenie odcinków dwunastnicy w stosunku do otrzewnej warunkuje różnice w mechanizmie urazu, przebiegu klinicznym i leczeniu.

Leave a Reply