UCHYŁEK MECKELA

Stanowi on pozostałość zanikającego w 7 tygodniu życia zarodkowego przewodu pępkowo-jelitowego. Występuje u olc. 2% populacji ludzkiej, jednak tylko w części przypadków (1 : 450) powoduje dolegliwości i jest rozpoznawany oraz leczony operacyjnie.

Patomoriologia. Uchyłek Meckela dotyczy jelita krętego i zazwyczaj leży w odległości 15 do 100 cm od zastawki krętniczo-kątniczej. Jest on tworem o różnym kształcie łączącym się bardziej lub mniej szerokim przewodem ze światłem jelita (ryc. 10-38). Ścianę uchyłku tworzą te same warstwy co ścianę jelita. Jego błona śluzowa zazwyczaj nie różni się od błony śluzowej jelita krętego, jednak czasami można tu stwierdzić strukturę błony śluzowej żołądka, dwunastnicy, jelita grubego, a nawet elementy zewnątrzwydzielnicze trzustki. Obecność w uchyłku błony śluzowej żołądka lub tkanki trzustki sprzyja powstawaniu owrzodzeń, krwotoków, a nawet doprowadza do przedziurawienia ściany. Długość uchyłku jest bardzo zmienna i wynosi od kilku milimetrów do kilkudziesięciu centymetrów. Jego światło jest zazwyczaj mniejsze od średnicy jelita cienkiego. Uchyłek Meckela z reguły odchodzi od ściany wolnej jelita i otrzymuje krew poprzez jej naczynia. Wyjątek stanowi uchyłek, który ma własną krezkę. Kształt uchyłku często warunkuje rodzaj powikłań oraz wybór metody resekcji. Uchyłek w postaci niewielkiego kilkumilimetrowego uwypuklenia ściany jelita może być przyczyną wgłobienia (ryc. 10-38 a), uchyłek o wąskiej podstawie (ryc. 10-38 b) predysponuje do powstania w nim procesów zapalnych, natomiast łączący się za pomocą pasm łącznotkanko- wych z pępkiem lub tylną ścianą brzucha (ryc. 10-38 c, d, g, h) usposabia do skrętu i zadzierzgnięcia (69). Czasami stanowi zawartość przepukliny pachwinowej (Lit- trego).

Objawy. Uchyłek Meckela w niewielkim procencie jest przyczyną dolegliwości i zmusza do leczenia. Stany patologiczne, do których doprowadza, można podzielić

Leave a Reply