Uchyłek Meckela

odgłabiania. Wyżej wymienione czynniki etiologiczne mogą w niektórych przypadkach doprowadzić do ostrej postaci wgłobienia. Objawy i rozpoznanie. Dzieci z przewlekłym wgłobieniem trafiają do leczenia operacyjnego zazwyczaj kilka miesięcy od pierwszych objawów chorobowych, gdyż często następuje samoistnie odgłobienie. W pierwszym okresie dziecko ma bóle brzucha, niekiedy towarzyszy im biegunka i krwawienie. Bóle pojawiają się okresowo, mają charakter kolki jelitowej o miernym natężeniu. Ich lokalizacja zależy od miejsca wgłobienia i przeważnie dotyczy o- kolicy śródbrzusza i prawego dołu biodrowego. Bólom mogą towarzyszyć wymioty treścią żołądkową oraz z domieszką żółci. Zarówno bóle, jak i wymioty mają związek ze spożyciem pokarmu i nasilają się po obfitszych posiłkach. W związku Zjtym dziecko nie ma łaknienia, jest niedożywione, anemiczne oraz mało aktywne ruchowo. Przewlekła biegunka stanowi ważny objaw przewlekłego wgłobienia, nasila się po obfitszych posiłkach, a stolec często zawiera śluz zmieszany z krwią. U tych chorych w większości przypadków udaje się podczas dokładnego badania wymacać twardy, obły, ruchomy guz nie powodujący dolegliwości bólowych. Badaniem rent-genowskim można potwierdzić rozpoznanie wgłobienia, ustalone na podstawie badania fizykalnego. Wlew doodbytniczy środka cieniującego uwidacznia głowę wgłobienia, a środek ten z reguły przechodzi między część wgłobioną i pochwę wgłobienia dając obraz kokardy lub spirali.

Leczenie. Do zabiegu przystępuje się po wyrównaniu stężenia hemoglobiny i białek. Najlepszy dostęp daje cięcie pośrodlcowe w okolicy śrócłbrzusza, omijające pępek po stronie prawej. Po odnalezieniu odcinka wgłobienia udaje się go dość łatwo od- głobić. Sprawdza się całe jelito poszukując analogicznych zmian w innych odcinkach. Makroskopowo i mikroskopowo ocenia się guz stanowiący głowę wgłobienia. Podej-rzewając nowotwór złośliwy należy również śródoperacyjnie zbadać przynależne wę- .zły chłonno poszukując przerzutów i skontrolować narządy wewnętrzne: wątrobę, śledzionę, nerki. Zmiany łagodne usuwa się w granicach zdrowych tkanek. Guzy złośliwe okolicy krętniczo-kątniczej wymagają usunięcia końcowej części jelita krę- itego, kątnicy, okrężnicy wstępującej i prawej połowy okrężnicy poprzecznej (hemi- .colecłomia) oraz regionalnych węzłów chłonnych. Po usunięciu zmiany obowiązuje

właściwa dla jej budowy histologicznej i stopnia zaawansowania chemioterapia i ra-dioterapia. Uchyłek Meckela stanowiący przyczynę wgłobienia wymaga zawsze resekcji z przy-legającą częścią jelita i zespolenia pętli koniec do końca. Nacieczony odcinek jelita w przebiegu choroby Leśniowskiego-Crohna usuwa się albo pozostawia, jeżeli nie powoduje on dużego przewężenia jelita.

Leave a Reply