Temperatura ciała

Prostsze do oceny niż ból są obiektywne objawy choroby, np. nudności oraz wymioty wywołane niedrożnością porażenną całego przewodu pokarmowego. Pojawiają się w pierwszej fazie choroby, są one również wynikiem odruchów trzew- nych. Zawierają treść żołądkową rzadko podbarwioną żółcią. Wymioty w późnej, fazie o.z.w. są obfitsze, często zawierają żółć i zależą od stanu zapalnego otrzewnej i utrzymującej się niedrożności porażennej, a czasem nawet mechanicznej. W przypadku położenia wyrostka na mięśniu biodrowo-lędźwiowym dochodzi do przykurczu w stawie biodrowym i utykania podczas chodzenia. U dzieci z zapaleniem wyrostka często obserwuje się wypieki na twarzy, żywoczerwone wargi i podsycha- jący, pokryty szarobiałym nalotem język – objawy odwodnienia.

Temperatura ciała w początkowej fazie choroby ulega podwyższeniu w granicach 37,5-38,5°C, natomiast tętno nieproporcjonalnie wzrasta do 100-130/min. Po przejściu stanu zapalnego na otrzewną dochodzi do wysokiej gorączki. Leuko- cytoza wzrasta i jest tym większa, im bardziej zaawansowany jest proces zapalny. Towarzyszy temu przesunięcie obrazu w kierunku form młodych. Należy zaznaczyć, że w niektórych przypadkach poziom leukocytów jest niski mimo zaawansowania procesu zapalnego wyrostka. Dotyczy to często dzieci z innymi chorobami, np. odrą, grypą, durem. U niektórych chorych w moczu obserwuje się pojedyncze leukocyty, erytrocyty oraz białko.

Leave a Reply