Posts Tagged ‘małżeństwo’

Przeżywanie relacji małżeńskiej

Podobnie przeżywał swoją relację małżeńską: pełen uznania dla żony – osoby „dającej”, zaradnej („bez niej bym zginął”), organizującej całe zaplecze życia rodzinnego. Problemy z potencją dodatkowo więc wzmacniały jego poczucia winy.

Chciałabym nieco szerzej opisać znaczący fragment analizy tego pacjenta (prowadzonej metodą klasyczną 4 razy w tygodniu przez 3 lata). Było to bowiem doświadczenie, które nauczyło mnie wiele na temat mechanizmu depresji. Także przebieg i wielowątkowość depresyjnych przeżyć odsłaniających się w trakcie analizy, mogą być ciekawą ilustracją dla zrozumienia różnych mechanizmów powodujących załamanie depresyjne.

Read the rest of this entry »