Posts Tagged ‘interpretacja’

Negacja wysiłków interpretacyjnych

Nie neguję znaczenia moich poprzednich wysiłków interpretacyjnych. Ale miałem bez wątpienia do czynienia z Ego bardziej wrażliwym, niż to wynikało z zewnętrznych przejawów jej zachowania, zdradzających strukturę depresyjną. Jej agresywność, szczególnie gwałtowna, świadczyła o doznanych wcześniej ranach narcystycznych.

W okresie przygotowującym ją do kończenia analizy (seans raz w tygodniu), jej agresywność wzbogaciła się o elementy zupełnie nowe, a reakcje stały się coraz trudniejsze do przewidzenia •- od odmowy wyjścia po skończonym seansie aż do systematycznych telefonów z oskarżeniami. W końcu, po szczególnie dotkliwym kryzysie, kiedy jej słowa przyjęły formę jawnej, wulgarnej prowokacji – uspokoiła się i byłem świadkiem załamania się agresywnej presji i napięcia oraz zauważyłem zasadniczą zmianę. Korzystając z tego uciszenia, porządkując odpowiedni materiał podczas tego samego seansu, przekazałem jej kilka interpretacji dotyczących tego, co się wydarzyło. Pokazałem jej, że marzyła o tym, aby być zrozumianą, ale jednocześnie robiła wszystko, aby do tego nie dopuścić, ponieważ dążyła do przypisania innym tego, co sama sobie stale wyrzucała. Że nie lubiła sama siebie, nie kochała i dążyła do pozbycia się tej nienawiści projektując ją na innych. I w końcu telefonowała do mnie w trakcie seansu z innym pacjentem wiedząc, że będę zmuszony ograniczyć rozmowę do bardzo krótkiego sformułowania. Gdy prezentowała się jako osoba niegrzeczna, frustrująca i impertynencka – odczuwała ulgę.

Read the rest of this entry »