SZCZEGÓLNE ASPEKTY ROLI CIAŁA

Po tym szkicowym przedstawieniu roli, jaką odgrywa ciało w okresie dojrzewania człowieka raczej normalnego, z lekkimi zaburzeniami charakteru lub lekko znerwicowanego, chciałbym omówić cztery szczególne aspekty tego problemu.

A co z ludźmi rzeczywiście zniekształconymi? Kiedy opisuję leczenie D. M. F., często pada pytanie: A co Pan robi z ludźmi, którzy są naprawdę zniekształceni, z ludźmi brzydkimi, kalekami, upośledzonymi? I przez całe lata było to dla mnie pytanie kłopotliwe. Zrozumiałem maje zakłopotanie dopiero niedawno zastanawiając się nad zdefiniowaniem dysmorfii. W rzeczywistości jest to wszystko to, czego nie mogę znieść w wyglądzie drugiego człowieka. Dysmorfię pojmuję więc jako granicę mojej tolerancji uczuciowej, społecznej i terapeutycznej. Dziś wydaje mi się, że należałoby podchodzić do obaw, jakie przeżywa młodzież w związku ze swym ciałem niechcianym, innym, zdeformowanym czy kalekim, na miarę naszych własnych możliwości psychologicznych. Rozszerzanie naszej tolerancji

inaszych możliwości w tej dziedzinie powinno być częścią studiów medycznych w takim samym stopniu, jak wyrobienie tolerancji izrozumienia dla szaleństwa innych. Lęk przed anormalnością: stosunek do endokrynologii. U lekarzy endokrynologów co dzień spotyka się chłopców i dziewczęta przy-prowadzonych przez rodziców z powodu opóźnienia w dojrzewaniu. (O wiele rzadziej zdarzają się tacy, których przyprowadzono z powodu zbyt wczesnego dojrzewania przeważnie zresztą występują u nich rzeczywiste zaburzenia somatyczne). Najczęściej opóźnienie to występuje tylko w wyobraźni rodziców i dłuższa rozmowa z nimi pozwala zrozumieć, w jaki sposób np. lęk związany z płodnością lub stosunkami płciowymi z małżonkiem może zostać przeniesiony na ciało dziecka. Nie wystarczy wówczas uspokoić rodziców.

Leave a Reply