Stłuczenie

Leczenie. Stłuczenie, zmiażdżenie, lub krwiak trzustki w zasadzie nie wymagają leczenia operacyjnego. Należy odstawić żywienie doustne i treść żołądkową odsysać za pomocą zgłębnika. Wodę, elektrolity’ i inne substancje odżywcze dostarcza^

się we wlewach dożylnych. Podaje się również środki przeciwbólowe i antybiotyk. Przebyty uraz i nasilający się ból w nadbrzuszu, często z wymiotami i obroną mięśniową, zmuszają chirurga do otwarcia jamy brzusznej. Otwiera się ją cięciem po- środlcowym biegnącym od wyrostka mieczykowatego, które omija pępek po stronie prawej. Przecinając więzadło żołądkowo-okrężnicze otwiera się torbę sieciową i odsłania trzustkę. Pęknięty lub oderwany ogon trzustki należy usunąć, podwią- zując przewód trzustkowy i dokładnie zaopatrując pozostawiony kikut. Jeżeli pęknięciu uległa trzustka w pobliżu głowy, to przewód trzustkowy zeszywa się na cewniku założonym przez brodawkę większą dwunastnicy i zespala miąższ trzustki szwami pojedynczymi. Cewnik wyprowadza się na zewnątrz przez dwunastnicę lub jelito czcze, a w okolicę uszkodzonej trzustki zawsze zakłada się dren wyprowadzając go przez oddzielne nacięcie powłok brzucha. Powierzchowne pęknięcia trzustki wymagają zaszycia oraz drenowania torby sieciowej.

Po operacji przewód pokarmowy wyłącza się z odżywiania. Do żołądka należy założyć zgłębnik i stosować stałe odsysanie jego treści. W tym czasie prowadzi się pełne odżywianie pozajelitowe. Aby nie doszło do zmian ropnych w uszkodzonej trzustce, podaje się antybiotyki. Walcząc z bólem i wstrząsem stosuje się środki przeciwbólowe i hormony kory nadnercza. Wskazane jest leczenie atropiną. Ze względu na blokujące działanie preparatu Trasylol na enzymy trzustki, niektórzy zalecają podawanie tego inhibitora.

Torbiel pourazową trzustki, po jej otwarciu, zespala się ze światłem żołądka, zeszywając przednią ścianę torbieli z tylną ścianą żołądka metodą Jurasza. Można w tych przypadkach stosować drenaż zewnętrzny torbieli za pomocą gastrostomii .i założonego cewnika de Pezzera.

Leave a Reply