Stany zapalne uchyłku

Stany zapalne uchyłku mogą mieć charakter ostry,, zbliżony do. zapalenia wyrostka robaczkowego, lub przewlekły w postaci wrzodu trawiennego. W uchyłku, zwłaszcza o wąskiej podstawie, może zalegać kał i wydzielina śluzowa. Powodują one drażnienie i stan zapalny oraz zmiany ropne w świetlr uchyłku i jego ścianie. Proces ten nierzadko doprowadza do martwicy ściany, perforacji i rozlanego zapalenia otrzewnej. Ból i wymioty mają podobny charakter jak w ostrym zapaleniu wyrostka robaczkowego. Umiejscowienie bólu jest jednak nieco inne ze względu na inne położenie uchyłku leży on bardziej przyśrodkowo i ku górze w stosunku do kątnicy. Wrzód trawienny powoduje przewlekle bóle brzucha w okolicy śródbrzusza. Towarzyszą im nudności, brak łaknienia i wymioty oraz niekiedy krwawienia do przewodu pokarmowego. Tyłlto w nielicznych przj padliach w wyniku ostrego wrzodu trawiennego dochodzi do przedziurawienia ściany i zapalenia otrzewnej.

Dość często uchyłek Meckela stanowi przyczynę niedrożności przewodu pokarmowego powodując wgłobienie, skręt lub zadzierzgnięcie. U chorych z wgłobieniem stanowi on głowę wgłobienia. Objawy są charakterystyczne dla tego schorzenia, przy czym wiek dziecka i zmiana rodzaju pokarmu nie odgrywają tu większej rołi. Oprócz napadowych bólów brzucha, wymiotów i niekiedy wyczuwalnego guza stwierdza się dość często krwawe stolce, które zawierają znacznie mniej krwi niż w przypadkach krwawień z uchyłku. Uchyłek Meckela ulegając skręceniu lub zadzierzgnięciu powoduje typowe dla tych jednostek chorobowych bóie brzucha, wymioty, wzdęcia oraz ciężki stan ogólny. W przypadkach zrostów uchyłku z krezką jelita lub z narządami sąsiednimi mogą pojawiać się okresowo pobolewania, wzdęcia, także naciek brzucha oraz nudności i wymioty. Dolegliwości te czasami przechodzą w stan ostrej niedrożności.

Uchyłek Meckela stanowiąc zawartość przepukliny brzusznej zewnętrznej może ulec uwięźnięciu, co powoduje objawy niedrożności przewodu pokarmowego zupełnej lub częściowej. Objawy częściowej niedrożności mechanicznej może spowodować również przepuklina Richtera, która cechuje się uwięźnięciem wyłącznie jednej ściany jelita na niewielkiej przestrzeni. Światło jelita ulega tylko zwężeniu.

Leave a Reply