Śródścienne komórki zwojowe

Śródścienne komórki zwojowe należą do układu przywspółczulnego. Tu kończą się włókna przywspółczulne przedzwojowe nerwu błędnego i miednicznego, tworząc synapsy. Badania histochemiczne aktywności esterazy acetylocholinowej i amin katecholowych oraz mikroskopia elektronowa pozwoliły lepiej poznać szczegóły unerwienia jelita. Stwierdzono, że sploty śródścienne są odrębnym układem nerwowym, w którym kończą się synapsą nie tylko włókna przedzwojowe przywspółczulne, ale również pozazwojowe współczulne oraz purynergiczne, i który drogą wewnętrznych łuków odruchowych synchronizuje i reguluje czynność jelita. Ze- wnątrzścienne włókna przywspółczulne i współczulne mają tylko pośredni wpływ, przekazując bodźce hamujące lub pobudzające z ośrodkowego układu nerwowego.

Zakończenia włókien przedzwojowych i pozazwojowych układu przy współczuł- nego oraz przedzwoj owych włókien współczulnych wytwarzają acetylocholinę. Przenoszenie podniet nerwowych za pośrednictwem acetylocholiny odbywa się między wszystkimi zakończeniami nerwów autonomicznych i komórkami narządu oraz we wszystkich synapsach ośrodkowych, obwodowych i płytkach motorycznych. Acetylocholina znajduje się w tkankach w postaci nieczynnej, przypuszczalnie w luźnym połączeniu z białkiem lub lipoproteiną (Walawski i Kubikowski, 1970).

Esteraza acetylocholinowa (AChE) jest enzymem, występującym w neuronach obwodowych, połączeniach nerwowo-mięśniowych, w zwojach autonomicznych i tkankach. Służy do szybkiego rozkładania wyzwalanej pod wpływem impulsów nerwowych czynnej acetylocholiny do choliny i kwasu octowego, zapewniając przekazywanie i hamowanie impulsów z układu nerwowego do efektorów, w tym. przypadku mięśni gładkich przewodu pokarmowego.

Leave a Reply