Sploty u płodów i noworodków

Sploty u płodów i noworodków miały kształt rombu o powierzchni od 3,37 (±0,58) – u płodu 5-miesięcznego, do 16,85 (±1,9) – u noworodka. Liczba komórek zwojowych w splocie błony mięśniowej jelita (Auerbacha) wynosiła 42 (±2,6) u płodu 5-miesięcznego, u noworodka zaś 51,8 (±4,2). Rozmiar komórek zwojowych powiększał się od 5,27 |xm (±1) u płodu 5-miesięcznego do

W zwieraczu wewnętrznym u płodu w wieku od 6 do 9 miesięcy splot błony mię-śniowej jelita (Auerbacha) wykazywał strukturę siatkowatą do granicy 2 mm powyżej dolnej granicy krawędzi mięśnia. U noworodka splot rozciągał się do po-

Budowa splotu błony mięśniowej jelita (Aucrbacha) u płodu, noworodka i w strefie przejściowej preparatów wycinanych z powodu bczzwojowośei (wg Munakaty, 1978)

Leave a Reply