Smółkowe zapalenie

Różnicowanie. Smółkowe zapalenie otrzewnej należy różnicować z zarośnięciem i zwężeniem jelita cienkiego i grubego, chorobą Hirschsprunga, martwiczym zapaleniem jelit, zdwojeniem przewodu pokarmowego i niedrożnością smółlcową.

Leczenie. Smółkowe zapalenie o- trzewnej przebiegające bezobjawowonie wymaga leczenia. Stwierdzony w jamie brzusznej guz smółkowy należy usunąć (ryc. 10-47). Noworodki ze smółkowym rozlanym zapaleniem o- trzewnej i z objawami niedrożności powinno się operować w trybie nagłym. Jamę brzuszną otwiera się cię- Ryc. 10-47. Guz zmineralizowanej smółki ciem pośrodkowym. Sprawdza się droż- ‚ usunięty z jamy otrzewnej,

ność całego jelita, usuwa zrosty i zagięcia oraz większe skupiska zmineralizowanej smółki. Zarośnięte odcinki jelita operuje się według ogólnie przyjętych zasad z tendencją do przeprowadzania zabiegów prostych, ale skutecznych, tj. przetoki dwulufowej metodą Mikulicza lub zespolenia koniec do boku z przetoką Bishop-Koopa. Uwarunkowane jest to przede wszystkim bardzo ciężkim stanem ogólnym chorego. W przypadku ograniczonego zapalenia otrzewnej należy usunąć ścianę pseudotorbieli i odszukać pętlę doprowadzającą i odprowadzającą. Pętle te zespala się wyżej wymienionymi metodami. Duże trudności, które można napotkać podczas usuwania torbieli, usprawiedliwiają jej pozostawienie i zastosowanie drenażu zewnętrznego.

Leave a Reply