Silny ból w nadbrzuszu

Silny ból w nadbrzuszu, z deskowatym napięciem mięśni w tej okolicy, szybko roz-przestrzenia się na pozostałe okolice brzucha, gdy gromadzące się w torbie sieciowej enzymy trzustkowe zaczną wypływać przez otwór sieciowy do jamy otrzewnej.. Wynikający stąd wstrząs bólowy, w połączeniu ze wstrząsem krwotocznym, może- doprowadzić do śmierci. Podczas obserwacji stężenia hemoglobiny, erytrocytów i hematokryt obniżają się, natomiast wzrasta leukocytoza i poziom diastazy w surowicy krwi i w moczu.

Obrażenia trzustki, które poddaje się leczeniu zachowawczemu, dość często kończą się powstaniem torbieli rzekomej. Torbiel taka ma różną lokalizację (ryc. 10- -66) i ujawnia się pod postacią guza w okolicy nadbrzusza. Kilkanaście lub kilkadziesiąt dni po urazie dziecko traci łaknienie, ma nudności, czasem wymiotuje. W okolicy nadbrzusza wymacuje się obły, elastyczny, niebolcsny guz, który” powoduje przemieszczenie żołądka do przodu. Bliższą lokalizację guza umożliwia badanie rtg z doustnym podaniem środka cieniującego.

Różnicowanie. Obrażenia trzustki należy różnicować z pęknięciem żołądka,, dwunastnicy, wątroby, śledziony. Ponadto bierze się pod uwagę ostrą martwicę trzustki na innym tle. Pourazowa torbiel trzustki wymaga różnicowania ze zmianami nowotworowymi okolicy’ z a otrzewnowej.

Leave a Reply