Różnicowanie

Różnicowanie. Ze względu na charakter bólu należy brać pod uwagę zapalenie’ otrzewnej, pęknięcie żołądka lub wewnętrzotrzewnowej części dwunastnicy. Należy również podejrzewać skręt trzonu krezki jelita cienkiego lub zadzierzgnięcie. Ze względu na rozwijające się objawy otrzewnowe powinno się podejrzewać zgorzelinowe- zmiany w wyrostku robaczkowym lub uchyłku Meclcela.

Lee zenie. Ostre zapalenie trzustki w zasadzie nie wymaga leczenia operacyjnego, jeżeli zostało ustalone rozpoznanie po wykluczeniu innych chorób wymagających otwarcia jamy brzusznej. Chirurg konsultuje dziecko, które powinno być leczone na oddziale pediatrycznym lub intensywnej opieki medycznej.

Stosowane w tych przypadkach leczenie zachowawcze polega na wyłączeniu karmienia doustnego i stałym odsysaniu zalegającej treści w żołądku za pomocą zgłębnika założonego na okres kilku dni. Hamuje to wydzielanie enzymów trzustki na drodze humoralnej i nerwowej. Wyprowadzając ze wstrząsu uśmierza się ból, uzupełnia płyny w łożysku naczyniowym, podaje hormony kory nadnerczy. Morfina jest przeciwwskazana ze względu na jej działanie zwiększające skurcz zwieracza bańki wątrobowo-trzustkowej. W celu zahamowania produkcji soku trzustkowego podaje się atropinę, która jednocześnie znosi skurcz mięśni gładkich. Niektórzy stosują preparat Trasylol lub 5-fluorouracyl w celu unieczynnienia trypsyny (84). W o.z.t. ważne jest podanie antybiotyku, by zapobiec powikłaniom bakteryjnym.

Leave a Reply