Różnice w czynności

Różnice w czynności tych odcinków jelita cienkiego są również wyraźne. W jelicie czczym wchłania się niemal całość produktów rozpadu białek, węglowodanów i tłuszczów (ryc. 10-8), również duża część wody i elektrolitów jest tutaj zresorbowana. W jelicie krętym wchłaniają się na-tomiast kwasy żółciowe z częścią kwasów tłuszczowych oraz witaminą B12 (ryc. 10-9).

Błona śluzowa jelita cienkiego pokryta jest nabłonkiem złożonym z wielu rodzajów komórek. Jedne z nich wydzielają sok jelitowy, drugie są przystosowane do wchłaniania, trzecie do wytwarzania, spichrzania i uwalniania hormonów regulujących funkcje trawienne, a jeszcze inne spełniają powyższe funkcje jednocześnie.

Sok jelitowy wydzielany jest przez gruczoły jelitowe (Lieberkuhna), ponadto zawiera substancje uwalniające się w wyniku rozpadu złuszcza- jących się komórek nabłonka jelitowego. Duża część składników soku jelitowego powstaje więc na drodze holokrynowej, morfokinetycznie, gdy całe komórki przemieniają się

Leave a Reply