Regulacja wydzielania soku jelitowego

Regulacja wydzielania soku jelitowego zależy od współdziałania czynników nerwowych i hormonalnych, na które w zasadniczy sposób wpływają warunki miejscowe, tj. stan rozciągnięcia ściany jelita przez pokarm i działanie chemiczne treści jelitowej.

Do dwunastnicy uchodzą przewody wątroby i trzustki oraz gruczoły dwunastnicze. Te ostatnie, zwane dawniej gruczołami Brunnera, wytwarzają niewiele śluzu o charakterze zasadowym z dużą zawartością mukoprotein i wodorowęglanów. W wydzielinie tej znajduje się niewiele enzymów: pepsyna, mucynaza, amylaza, entero- lcinaza – jej rola trawienna jest niewielka (42). Spełnia ona głównie funkcję osłony błony śluzowej dwunastnicy przed działaniem soków trawiennych i neutralizuje kwaśny sok żołądkowy.

Wątroba w ciągu doby wytwarza ok. 700 ml żółci, która przez przewody żółciowe i brodawkę dwunastniczą większą dostaje się do światła jelita. W żółci jest 97% wody i 3% substancji stałych. Są to sole żółciowe, barwniki żółciowe, cholesterol, kwasy tłuszczowe, fosfolipidy, elektrolity, enzymy. Żółć ma zasadnicze znaczenie w trawieniu i wchłanianiu tłuszczów (p. str. 402).

Leave a Reply