Przesuwanie się fali propulsyjnej

Przesuwanie się fali propulsyjnej i poprzedzającej ją fali zwiotczenia umożliwia transport treści jelitowej. Siła propulsji wzrasta w kierunku obwodowym. W okrę- żnicy ruchy perystaltyczne zastępują skurcze segmentalne warstwy mięśniowej podłużnej i okrężnej, mieszające treść kałową i okresowe skurcze masowe, przesuwające ją w kierunku odbytnicy.

Fizjologicznie czynność odbytnicy polega na opóźnianiu wydalania treści kałowej i utrzymaniu końcowego odcinka odbytnicy w stanie niewypełnienia. Celowi temu służy reakcja adaptacji koordynowana drogą odruchów rdzeniowych, która pozwala na gromadzenie stolca i utrzymywanie w świetle odbytnicy ciśnienia spoczynkowego.

Zwieracz wewnętrzny odbytu pozostaje stale w stanie napięcia spoczynkowego, zamykając kanał odbytu. Napięcie to zależy od pobudzających włókien alfa-adre- nergicznych pochodzących z nerwów podbrzusznych, które działają bezpośrednio na komórki mięśnia. Ponadto, zwłaszcza w górnej części zwieracza, działają włókna cholinergiczne, adrenergiczne i purynergiczne ze splotu śródściennego oraz z nerwów miednicznych (ryc. 11-5). Cholinergiczne włókna wywołują wzrost napięcia zwiotczenie zależy od neuronów purynergicznych i beta-receptorów adrenergicz- nych.

Leave a Reply