Przedziurawienie uchyłku

Przedziurawienie uchyłku przez wprowadzenie do przewodu pokarmowego ciała obcego zdarza się rzadko. U tych dzieci stwierdza się objawy zapalenia otrzewnej z rozlanym bólem, obroną mięśniową, wzdęciem brzucha i wymiotami. Guz lub polip umiejscowiony w uchyłku może spowodować niedrożność zwężając światło jelita przez rozrost lub na skutek wgłobienia stanowiąc jego głowę.

Badania rtg zazwyczaj nie są w stanie wskazać na obecność uchyłku Meckela, jednak pomagają w rozpoznaniu powikłań, np. wgłobienia, niedrożności mechanicznej czy zapalenia otrzewnej z powodu przedziurawienia. U dzieci z podejrzeniem krwawiącego uchyłku Meckela stosuje się badanie izotopowe z użyciem technetu.

Różnicowanie. Krwawienie z uchyłku należy różnicować z krwawieniami z wrzodu żołądka i dwunastnicy, polipów jelita, nadżerek odbytnicy, zdwojonego odcinka przewodu pokarmowego oraz z martwiczym zapaleniem jelit, skrętem i zadzierzgnięciem, z wgłobieniem, skazami krwotocznymi i innymi. Stany zapalne uchyłku różnicuje się z zapaleniem wyrostka robaczkowego, zapaleniem węzłów chłonnych krezki, wrzodem żołądka i dwunastnicy i innymi jednostkami chorobowymi powodującymi ostre bóle brzucha i wymioty. Ostrą niedrożność przewodu pokarmowego spowodowaną uchyłkiem Meckela należy różnicować z niedrożnością mechaniczną na innym tle oraz z niedrożnością porażenną.

Leave a Reply