Praca z depresyjnymi pacjentami

Nawet jako doświadczeni psychoanalitycy musimy szczerze przyznać, że czasem może być bardzo trudno pracować z depresyjnymi pacjentami na tak głębokim poziomie regresji. Obronnie odwrócone agresywne impulsy projektowane przez pacjenta mogą być, poprzez „projekcyjną identyfikację” (M. Klein 1935), zintrojektowane przez analityka. Rodzi to niebezpieczeństwo, że analityk, identyfikowany ze złośliwym obiektem, nieświadomie kieruje na pacjenta tę agresję. Pamiętam pacjenta (pacjent D.) chorego na depresję psychotyczną. Pacjent ten miał szczególnie trudne dzieciństwo, czuł się całkowicie nieakceptowany i niekochany, a następnie z powodu przestępczej działalności znalazł się w więzieniu. Jego mordercze impulsy wzniecały się bardzo łatwo i były tak destrukcyjne, że obaj, pacjent i analityk, bali się ich. Pacjentowi temu parę razy udało się sprowokować mnie do kar i sadystycznych ataków. W prze- ciwprzeniesieniu czułem nawet pokusę fizycznego atakowania pacjenta. Jednakże dzięki pomocy superwizora, udało mi się uniknąć tej pułapki

odkryłem projekcyjne i introjekcyjne procesy między mną a pacjentem. Dzięki temu stałem się w końcu zdolny do interpretacji nieświadomych procesów zaistniałych tak burzliwie między nami i mogłem kontynuować analizę tego pacjenta.

ZASTOSOWANIE MAŁEJ GRUPY W PSYCHOANALITYCZNYM LECZENIU DEPRESJI

Depresyjni pacjenci mogą być z powodzeniem leczeni w małej psychoanalitycznej grupie: heterogenicznej, wraz z pacjentami cierpiącymi na inne zaburzenia psychiczne, lub homogenicznej – składającej się wyłącznie z depresyjnych pacjentów.

Leave a Reply