Postać ostra

Objawy i rozpoznanie. Postać ostra rozpoczyna się nagle gwałtownymi bólami brzucha bez ścisłej ich lokalizacji i bez obrony mięśniowej (8, 22, 35, 56). Często dolegliwościom bólowym towarzyszy biegunka i wzdęcie brzucha. Dochodzi do stanu po- rażennego jelit. Stan chorego jest zły, występuje podwyższona temperatura ciała, wysoka leukocytoza i przyśpieszone opadanie krwinek. W dalszym etapie choroby następuje poprawa stanu ogólnego, ból umiejscawia się w okolicy zmienionego zapalnie jelita, najczęściej w pobliżu pępka i prawego dołu biodrowego. U niektórych chorych można wyczuć w prawym dole biodrowym mało ruchomy, obły i bolesny guz.

W postaci przewlekłej dziecko skarży się na pobolewanie brzucha, zwłaszcza w oko-licy pępka i podbrzusza po stronie prawej (8, 22). Ma uczucie ściskania i nudności, a towarzyszą temu wymioty i wolne stolce. Obserwuje się brak łaknienia i ubytek na wadze, a często postępujące wyniszczenie. W prawym dole biodrowym stwierdza się bolesny guz o spoistej konsystencji i obłym kształcie. Wymaga on różnicowania z o.z.w. i naciekiem okołowyrostkowym oraz guzem nowotworowym. W kale stwierdza się krew utajoną lub jawną, której często towarzyszy niedokrwistość.

Badanie rentgenowskie może wykazać poszerzone pętle jelita przed miejscem na- cieczenia zapalnego i tzw. objaw „sznura” w odcinku zmienionym.

Leczenie. Ostra postać choroby Leśniowskiego-Crohna wymaga leczenia zachowaw-czego prowadzonego przez pediatrę, chyba że dojdzie do powikłań pod postacią prze-dziurawienia jelita, zwężenia i niedrożności lub masywnego, nie dającego się opanować zachowawczo krwotoku (8, 22, 92). Postępowanie polega na stosowaniu antybiotyków i sulfonamidów oraz odpowiedniej diety. Wymagana jest dieta wysokoenergetyczna, bogatobiałkowa, małotłuszczowa, bez składników ciężko strawnych. U dzieci z ciężkim przebiegiem choroby i anemią należy podawać hormony kory nadnercza i krew.

Leave a Reply