DEPRESJA – PODSUMOWANIE

Depresja – jak się podkreśla – stała się chorobą naszych czasów. Statystyki mówią, że np. 8 milionów Amerykanów rocznie wymaga leczenia z powodu depresji. Zjawisko nasilonej depresji tłumaczy się m. in. podwyższeniem średniej długości życia ludzi, ruchami migracyjnymi, stylem urbanizacji, zwłaszcza wielkich miast, bezrobociem, lękiem przed wojną nuklearną itp. Moim zamiarem było pokazanie związku między specyficznymi dla nas zmianami w rzeczywistości społecznej a zmianami w rzeczywistości psychicznej, odnajdywanymi w przeżyciach jednostek i szerszego ogółu ludzi.

Chciałem też wykazać, że o depresji możemy mówić także wtedy, kiedy pojawia się zagrożenie podstawowych dla człowieka prawd i wartości. Dalsze zmiany w rzeczywistości społecznej pokazały, że obrona tych wartości prowadzona przez najdzielniejszych z taką determinacją, czy choćby uporczywe, w różnych formach manifestowane trwanie przy nich – przyniosły zwycięstwo. Stworzyły szansę na przerwanie cyklicznych doświadczeń z nadzieją i jej utratą.

Korzystanie z wolności może być jednak trudniejsze niż walka 0nią: Walczyć z wyraźnie zdefiniowanym przeciwnikiem, z jasno odczuwanym poczuciem „dobra” i „zła” jest dla wielu – mimo ponoszonych ofiar – psychologicznie łatwiejsze niż cierpliwe budowanie, mozolne poszerzanie sfery wolności i walka z własną mentalnością, z utrwalonymi przez lata złymi przyzwyczajeniami. Wiele faktów społecznych, a także obserwacje kliniczne potwierdzają, że tak jest.

Nasze podejście do pacjentów depres3’jnych: rewaloryzacja przeżyć 1rzeczywistości zewnętrznej pokazuje, jak ważny jest kontakt i otwarcie się na przeżycia drugiego człowieka. Potwierdza analityczną tezę, że osoba analityka – a w naszym przypadku także grupa terapeutyczna – mogą być najważniejszymi „narzędziami” terapii.

Oczywiście, terapeuta musi się strzec, aby w tym osobistym podejściu do pacjenta nie pójść za daleko, nie stworzyć mu iluzji, że teraz on stanie się idealnym „dobrym obiektem”, zaspokajającym różne regresywne pragnienia, a rzeczywistość terapeutyczna (miejsce i warunki terapii) jedyną „prawdziwą” rzeczywistością.

Leave a Reply