Po urazie śledziony

Objawy i rozpoznanie. Po urazie śledziony objawy zależą od postaci i rozległości uszkodzenia. Są one spowodowane utratą krwi .krążącej i podrażnieniem otrzewnej. Inaczej przebiega pęknięcie podtorebkowe niż z przerwaniem torebki śledziony. Nasilenie objawów zależy od rozległości uszkodzenia oraz natężenia krwotoku. U dziecka z pęknięciem śledziony miernie nasilonemu bólowi w okolicy lewego pod- żebrza towarzyszy bladość powłok, przyśpieszenie tętna, spadek ciśnienia, chłodne bladoszare kończyny. Czasami dochodzi do omdleń, senności i apatii. Oddechy stają się przyśpieszone, a obwód brzucha powiększa się na skutek gromadzenia się krwi w jamie otrzewnej. Spada poziom hemoglobiny, erytrocytów i hematokryt. Podczas ucisku na lewy luk żebrowy ból w podżebrzu nasila się i promieniuje do lewego barku i okolicy nadobojczykowej lewej. Stan porażenny przewodu pokarmowego, zapalenie otrzewnej spowodowane wynaczynioną krwią, wywołują nudności i wymioty. Badanie rtg jamy brzusznej w pozycji pionowej wskazuje na wysokie ustawienie lewej kopuły przepony, jej niewielką ruchomość av czasie skopii i przesunięcie krzywizny większej żołądka na prawo.

Pęknięcie podtorebkowe wiąże się z niewielkim bólem w lewym podżebrzu, który zanika w ciągu kilku dni. Wtórne przerwanie torebki przez narastający krwiak do-prowadza do objawów zapaści i krwotoku wewnętrznego, nawet w kilka lub kilkanaście dni po urazie.

Różnicowanie. Wstrząs wywołany pęknięciem śledziony należy różnicować ze wszystkimi stanami pourazowymi powodującymi krwotok wewnętrzny i odczyn zapalny otrzewnej: pęknięciem wątroby, przerwaniem naczyń krezki jelita, pęknięciem i krwawieniem z nadnerczy lub nerki.

Leave a Reply