Po operacji

ciem pozwalającym na szybką i dokładną kontrolę narządów wewnętrznych. Skręcone pętle jelita należy odkręcić, a zadzierzgnięte jelita uwolnić z zacisku.

Po tych zabiegach ocenia się stan ukrwienia ściany jelita. Jeżeli jest ona różowa to kończy się operację likwidując przyczynę choroby, w przypadku zaś dużego niedokrwienia i podejrzenia martwicy należy wstrzyknąć w krezkę jelita 0,25% roztwór ksylokainy i obłożyć jelito ciepłą wilgotną serwetą oraz podać tlen do oddychania. W krótkim czasie normalna barwa jelita powinna powrócić, a ewentualnie istniejące ogniska martwicy wyraźnie odgraniczają się. Brak wyraźnej poprawy ukrwienia po tych zabiegach, przy jednoczesnym braku wyraźnej martwicy, zwłaszcza gdy dotyczy to bardzo rozległych odcinków jelita, upoważnia do odłożenia decyzji resekcji na 24 godziny. Odprowadzone na ten czas do jamy brzusznej pętle jelita mogą odzyskać dostateczne ukrwienie lub wystąpi wyraźna martwica i jej granica umożliwiająca minimalną resekcję. Resekcję należy przeprowadzić bardzo oszczędnie ze względu na zaburzenia wchłaniania, do których dochodzi po rozległych wycięciach jelita.

Po operacji należy odstąpić od karmienia doustnego, a zawartość żołądka odsysa się za pomocą drenu założonego przez nos lub gastrostomii. Trwa to do chwili uzyskania dostatecznego pasażu treści jelitowej. W tym czasie należy pokrywać pełne zapotrzebowanie wodno-elektrolitowe i energetyczne za pomocą wlewów dożylnych. Żywienie doustnie rozpoczyna się w 5-6 dobie po ustąpieniu zalegania treści jelitowej w żołądku i oddaniu stolca. W miarę zwiększania ilości podawanego doustnie pokarmu zmniejsza się ilość wlewów dożylnych. Zasada ta obowiązuje tylko po niezbyt rozległych resekcjach. Subtotalne usunięcie jelita cienkiego (ryc. 10-52) wymaga długo trwającego żywienia pozajelitowego (p. str. 47).

Leave a Reply