Picie podczas depresji

Zaczął teraz bardziej swobodnie dopuszczać, że był zachłanny na analizę i na moją obecność, i że był niecierpliwy i zły, gdy był z dala ode mnie. Jego syn i ja stawaliśmy się w jego oczach coraz bardziej edypalną parą, zawsze razem, ilekroć nie z nim, w której to parze jego syn reprezentował raz ojca, a raz młodszego brata – mojego partnera, gdy reprezentowałam matkę. Żywo przypomniał sobie narodziny młodszego brata i absolutną furię, którą przeżywał nie tylko w stosunku do dziecka i matki, lecz również do ojca, który dał matce to nowe dziecko. Zrekonstruowaliśmy, że został odstawiony od piersi przy narodzeniu się brata, gdy miał około dwóch lat. Przypomniał sobie, że wkrótce potem wybuchł pożar, który zniszczył prawie całą wieś, po którym jego rodzina była praktycznie bezdomna, mieszkając w jednym pokoju w gospodzie. Stało się jasne, że odczuwał ten pożar jako wynik własnych urynarnych ataków. Przeżywał je ponownie tak żywo, że przez kilka nocy nie mógł utrzymać moczu.

Mogliśmy teraz prześledzić początek potajemnego picia związany z wojną w 1939 r., który wywołał w nim poważną nieświadomą depresję, którą kontrolował przez picie. Początek wojny znaczył dla niego nieświadomie destrukcję jego rodziny. Przyznał, że gdyby o tym myślał, mógłby sprowadzić resztę rodziny do Rodezji i ocalić im życie. Czuł, że posiadł cale szczęście wziął penis ojca i obrócił się przeciwko swojej rodzinie w gniewie, wyższości i pogardzie, i zostawił ich, by zostali spaleni i zniszczeni. Nieświadomie ich zinternalizował i nosił w sobie płonący i walący się obóz koncentracyjny. Lecz niezdolny tolerować swą depresję i poczucie winy, odszczepił je i zanegował, i zwrócił się ku piciu, tak jak w przeszłości zwracał się ku idealnej, homoseksualnej relacji z ojcem. Gdy w analizie zaczął widzieć, co znaczył dla niego początek wojny 1939 r., doświadczył wielkiego poczucia winy w stosunku do swej rodziny, a szczególnie w stosunku do matki. Jego wcześniejsza ocena jej osoby bardzo się zmieniła.

Leave a Reply