Patomorfologia

U dzieci występują rzadko, a ich patogeneza jest odmienna od zdwojenia przewodu pokarmowego, które nazwano torbielami enterogennymi. Wśród nich można wyróżnić: torbiele wrodzone stanowiące wadę układu chłonnego, torbiele krwawe, hędące zejściem wylewów krwawych oraz torbiele bąblowcowe.

Patomorfologia. Torbiele sieci i krezki umiejscawiają się w sieci większej, krezce jelita cienkiego, okrężnicy poprzecznej, okrężnicy esowatej, więzadle żołądkowo- -śledzionowym. Nieliczne z nich, wychodzące z krezki okrężnicy esowatej lub wię- zadła żołądkowo-śledzionowego, mogą leżeć częściowo zaotrzewnowo do tylu od okrężnicy zstępującej. Torbiele chłonne są następstwem zamknięcia przewodów chłonnych lub rozrostu odszczepionych elementów układu chłonnego, co warunkuje ich budowę morfologiczną (21, 56). Torbiele sieci większej mają bardzo cienką, przezroczystą, łączno tkankową ścianę wysłaną od wewnątrz nabłonkiem płaskim. Prześwitujący przez nią przejrzysty płyn może mieć barwę słomkową, zielonkawą do sinoniebieskiej. W torbielach pokrwotocznych jest on często krwisty lub rdzawy. Torbiele sieci są przeważnie pojedyncze i mają kształt kulisty, płatowaty lub nieregularny. Ich wielkość jest różna, od ziarna pieprzu do tworów zajmujących całą jamę brzuszną, a nawet wychodzących poza jej obręb jako zawartość olbrzymich przepuklin pachwinowych (ryc. 53). Cienka ściana torbieli oraz wypełnienie jej płynem pod niewielkim ciśnieniem warunkuje wiotkość tego tworu i objawy przelewania podczas badania. Torbiele krezki występują pięciokrotnie częściej od wyżej opisanych i mają podobną budowę. Spotyka się jednak wśród nich częściej twory wielokomorowe, niekiedy o dość grubej włóknistej ścianie i budowie naczyniaka limfatyczno-krwionośnego. Torbiele te leżą czasami zaotrzewnowo i są ściśle zrośnięte z sąsiednimi narządami, tj. okrężnicą wstępującą lub zstępującą, trzustką, śledzioną.

W krezce jelita mogą istnieć mnogie zmiany torbielowate (21, 47). Ich średnica waha się od części milimetra do kilku centymetrów. W tych przypadkach krezka jest gruba, obrzęknięta i częściowo zwłókniała. Doprowadza to do zastoju i pogłębiania się zmiany.

Leave a Reply