Patomorfologia

Patomorfologia. Zmiany martwicze mogą dotyczyć każdego odcinka brzusznej części przewodu pokarmowego (7, 41, 65, 68). Mogą być w jelicie grubym i cienkim jednocześnie. Bardzo rzadko stwierdza się je w żołądku. Martwica obejmuje wszystkie warstwy ściany jelita lub poszczególne jej błony. W skrajnych przypadkach następuje przedziurawienie ściany przewodu pokarmowego. W ścianie jelita oprócz

zatorów naczyniowych i martwicy można stwierdzić pęcherzyki gazu wytworzonego- przez bakterie doprowadzające do odwarstwienia błony śluzowej i surowiczej.

Daje to obraz odmy pęcherzykowej (pneumatosis cystoides intestinalis). Martwica obejmuje wszystkie warstwy ściany jelita sprzyjając perforacjom i zapaleniu otrzewnej z reguły o charakterze rozlanym. Dużą praktyczną wartość dla chirurga ma określenie morfologicznej postaci martwiczego zapalenia jelit. Wyróżnia się ognisko pojedyncze, ogniska mnogie oraz martwicę odcinkową (ryc. 10-48 a, b, c).

Leave a Reply