Charakter mechanizów obronnych

W każdym z tych przypadków starłam się pokazać charakter idefekt mechanizmów obronnych. Człowiek pozbawiony w wyniku terapii może odzyskać obiekt. Niekiedy będzie to odzyskanie poczucia własnej wartości (pacjent Erwin), niekiedy prawdziwego Ja (pacjentka Jolanta), niekiedy statusu dziecięctwa (pacjentka Magdalenka), innym razem Ja fizycznego i pragnącego (pacjentka Joan), a czasami – relacji (pacjent Marek ożywił w sobie związek z ojcem).

Read the rest of this entry »

CIAŁA OBCE W PRZEWODZIE POKARMOWYM

Ciałami obcymi przewodu pokarmowego są wszystkie uformowane elementy, które nie stanowią normalnego składnika treści jelitowej. Etiologia. Ciała obce dostają się do przewodu pokarmowego lub formują się w nim. Najczęściej wnikają drogą doustną. Z reguły połykane są przez dzieci nieświadomie

i przypadkowo. Są to przeważnie spinki do włosów, szpilki, igły, otwarte agrafki, gwoździe, śrubki, nakrętki, pestki, monety, guziki, pionki plastykowe, spinacze, kluczyki, zabawki (ryc. 10-63). Niekiedy dzieci połykają ciała obce świadomie, by

Read the rest of this entry »

Druga faza analizy

Drugą fazę analizy zapoczątkowały pierwsze wakacje, z powodu których pacjent czuł silną urazę gdy powrócił, łatwiej było uświadomić mu poczucie deprywacji. Rozszczepienie osłabło poczucie prześladowania mogło być przedmiotem analizy. Złe kraje z przeszłości przestały odgrywać taką rolę w analizie i prześladowanie skoncentrowało się teraz na bardzo zimnej angielskiej zimie, która miała go zabić. Nie zaprzeczał śmierci, wydawało się, że ona jest tu, za rogiem. Rozszczepienie między zięcia i syna także zmniejszyło się. Początkowo mógł utrzymywać jednocześnie, że syn przywiózł go do Londynu, gdzie ma być całkowicie uzdrowiony dzięki wspaniałej analizie, oraz

Read the rest of this entry »

Dziecko tworzy z matką jedność symbiotyczną

Aby proces integracji narcystycznej życia popędowego mógł się realizować – dziecko musi oprzeć się na rodzicach i wychowawcach, zwłaszcza na matce. Dziecko tworzy z matką jedność symbiotyczną (Margaret Mahler) i projektuje na nią swoje impulsy. Ta z kolei tworzy dla dziecka prawdziwą identyfikacyjną formę (w sensie naczynia i szablonu) dla realizacji impulsów i dążeń. Matka może funkcjonować w ten sposób nie tylko dlatego, że przeżywa wraz z dzieckiem Read the rest of this entry »

Ginekomastia fizjologiczna

Aby nazwać te lęki nie do nazwania i zabawić jednocześnie naszych chłopców, wynaleźliśmy w starych książkach termin nieco przestarzały dysmorfofobia, nie spodziewając się nawet, że w 1980 r. zostanie on uhonorowany przez słownik Bordasa. Przede wszystkim jednak staraliśmy się do naszej ogólnej psychoterapii i resocjalizacji Read the rest of this entry »

Hipochondryczne symptomy

Początkowo wyglądało to na akt żałoby i miłości teraz stało się jaśniejsze, że musiał „uwięzić” pod kamieniem bardzo zagrażającego i mściwego ducha ojca. W przeniesieniu okazało się również, że aby zapobiec mojemu przeobrażeniu się w prześladowcę, musi mnie ułagodzić lub kontrolować. Prześladowanie przez matkę także żywo ujawniło się: doświadczał je jako głód, chłód i opuszczenie lub aktywne trucie. Przypomniał sobie, że jego brata Read the rest of this entry »

Historia Beatrice

Od 12 roku życia paliła haszysz, brała kokainę i heroinę w niewielkich ilościach. Skierowano ją do mnie z powodu anoreksji, z czasem okazało się, że dziewczyna brała środki anoreksjogenne i opiumopo- dobne w dużych ilościach.

W świetle prawa Beatrice jest uważana za upośledzoną i bez trudu załatwiłem dla niej rentę. Renta w wysokości 2600 tys. franków miesięcznie przychodzi z zaskakującą antypedagogiczną i antyterapeu- tyczną Read the rest of this entry »

Każda postać zdwojenia

Każda postać zdwojenia, niezależnie od położenia i wielkości, może być źródłem krwawienia do przewodu pokarmowego o charakterze ostrym lub przewlekłym. Przyczyną tego są owrzodzenia z uszkodzonych naczyń krwionośnych. Przewlekłym krwawieniom towarzyszy niedokrwistość i złe samopoczucie dziecka, natomiast ostre krwotoki prowadzą do wstrząsu, którego przyczynę trudno początkowo ustalić. Dopiero smolisty lub krwawy stolec, oddany po kilku lub kilkunastu godzinach. może naprowadzić na właściwe rozpoznanie. Stolec taki oddają tylko te dzieci, u których zdwojony odcinek łączy się ze światłem przewodu pokarmowego. U innych można stwierdzić obły, elastyczny guz stopniowo się powiększający. Owrzodzenia i ucisk zalegającej treści na ścianę torbieli enterogennej mogą doprowadzić do jej przedziurawienia i zapalenia otrzewnej.

Read the rest of this entry »

Kiedy pacjent odmawia posłuszeństwa

Jeśli więc obiekt nie zachowuje się tak, jak tego oczekujemy, czy chcemy, to może nas zawieść, urazić czy nawet pozbawić możliwości funkcjonowania. Jest to przeżywane przez podmiot tak, jakby ręka odmówiła posłuszeństwa czy nagle zawiodła naturalna funkcja, np. pamięć.

W początkach życia taka relacja jest jedyną możliwą relacją dziecka z matką. I to nie tylko w fazie narcyzmu pierwotnego (autyzm1 miesiąc życia), ale (fazy rozwoju według Margaret Mahler) i później – w fazie związku symbiotycznego i dalej, w trakcie całego rozwoju. Matka pozostaje narcystycznie przyłączanym obiektem, funkcją dziecka.

Read the rest of this entry »

Kiedy pacjent się najbardiej bulwersuje?

W momencie zgłoszenia się do nas pacjentka pozostawała formalnie pod opieką rejonowej PZP, skąd otrzymywała przedłużane zwolnienia lekarskie. Już pierwszego dnia po przybyciu do Ośrodka zbulwersowała grupę tym, że kategorycznie odmówiła udzielania jakichkolwiek informacji na swój temat. W miarę upływu czasu jej postawa nie tylko nie zmieniła się, ale wręcz zaostrzała: nie chciała mówić o swoich przeżyciach, natomiast zachowywała się coraz bardziej agresywnie i arogancko. Twierdziła, że grupa chce ją ośmieszyć, upokorzyć, poniżyć, uważała, że inni chcą się jej pozbyć, np. w ten sposób, że zabierają jej fotel lub że umyślnie wybierają inną drogę powrotu do Ośrodka (w czasie wspólnego spaceru) niż ta, którą ona proponowała itp. Okresowo popadała w stany skrajnej bierności, apatii, leżała wówczas w bezruchu na łóżku i nie reagowała na nic.

Read the rest of this entry »

Komórki zwojowe układu autonomicznego jelita

Zwieracz wewnętrzny odbytu otrzymuje unerwienie przy współczulne z segmentów krzyżowych S1-S3, skąd przez nerwy miedniczne są przekazywane bodźce hamująco. Unerwienie współczulne pochodzi z L5, skąd przez splot podbrzuszny dochodzą bodźce pobudzające, utrzymując zwieracz w stałym napięciu. Zwieracz zewnętrzny odbytu jest unerwiony przez nerw sromowy (S2-S4).

Read the rest of this entry »

Krwawienia do przewodu pokarmowego

na trzy grupy: krwawienia do przewodu pokarmowego, zapalenia oraz niedrożność. Do dalszych powikłań należą zmiany nowotworowe i przebicia przez ciała obce. Komplikacje wynikające z jego obecności przeważnie występują w okresie nowo- rodkowo-niemowlęcym i u dzieci młodszych.

Krwawienia do przewodu pokarmowego są z reguły spowodowane przez trawiące działanie wydzieliny wysp błony śluzowej żołądka lub trzustki zlokalizowanych w uchyłku. Powoduje ona uszkodzenie naczyń krwionośnych w samym uchyłku lub w najbliższym sąsiadującym z nim odcinku jelita. Krwawienia są różnie nasilone i występują u dzieci w stanie pełnego zdrowia. Pojawiają się smoliste stolce łub ze świeżą krwią. Towarzyszą bóle brzucha, zblednięcie powłok ciała, osłabienie z zawrotami głowy, przyśpieszenie tętna i spadek ciśnienia lcrwi. Zmniejsza się

Read the rest of this entry »