OSTRE ZAPALENIE WYROSTKA ROBACZKOWEGO W PRZYPADKACH NIETYPOWYCH

U dzieci z zakątniczym położeniem wyrostka robaczkowego objawy są mało cha-rakterystyczne. Ból jest zazwyczaj niewielki, a wymioty występują rzadko, stąd tak ważne jest badanie ogólne i stała obserwacja chorego. Podczas powierzchownego badania palpacyjnego okolicy prawego dołu biodrowego dziecko nie zgłasza dolegliwości, dopiero głęboki ucisk w rzucie wyrostka powoduje niewielkie nasilenie bólu. Badając przez odbyt nie stwierdza się odchyleń od normy. Proces zapalny w tych przypadkach ulega często ograniczeniu i może powstać naciek okołowyrostkowy, który niejednokrotnie przechodzi w topień.

W przypadku położenia wyrostka w miednicy mniejszej początek choroby jest przeważnie nieuchwytny. Przejście procesu zapalnego z wyrostka na narządy sąsiednie powoduje z ich strony niepokojące objawy. Podrażnienie jelita grubego powoduje biegunkę, sugerując zapalenie jelita, lub prowadzi do zaparcia. Wyrostek przylegający do pęcherza moczowego doprowadza do zmian zapalnych, leukocyturii, niewielkiego krwinlcomoczu, parcia i częstego oddawania moczu oraz zaburzeń mikcji, stąd rozpoznanie zapalenia pęcherza. Dopiero gdy proces zapalny rozszerza się na otrzewną i obejmuje wyższe partie jamy brzusznej, wówczas pojawiają się bóle w podbrzuszu i śródbrzuszu, a także wymioty. Bóle są zlokalizowane częściej po stronie prawej niż lewej i towarzyszy im napięcie powłok z obroną mięśniową.

Zaburzenia zwrotu jelit są przyczyną położenia wyrostka robaczkowego w różnych okolicach jamy brzusznej: w lewym pod- lub śródbrzuszu oraz w lewym albo prawym podżebrzu. Nietypowe położenie wyrostka myli badającego i opóźnia właściwe leczenie. W przypadku położenia wyrostka w prawym podżebrzu podejrzewa się stan zapalny lub kamicę pęcherzyka żółciowego i dróg żółciowych, czasem zapalenie wątroby. Dopiero otwarcie jamy brzusznej, w związku z narastającymi objawami „ostrego brzucha”, pozwala rozpoznać właściwą przyczynę dolegliwości.

Leave a Reply