Ostatnie badania histochemiczne

Ostatnie badania histochemiczne sugerują, że odruch wiotczenia zwieracza we-wnętrznego w odpowiedzi na wzrost ciśnienia w odbytnicy jest przekazywany przez nerwy i włókna purynergiczne (Baumgarten 1970, Burnstock 1976) (26, 38, 59, 60, 63, 68, 71, 72, 74).

Odruch perystaltyki zostaje zapoczątkowany przez pobudzenie receptorów ciśnienia w ścianie odcinka jelita wypełniającego się treścią. Bodziec zostaje przejęty przez włókna nerwowe błony śluzowej i przekazany do komórek zwojowych splotu błony mięśniowej jelita i podśluzowego (Auerbacha i Meissnera). Włókna osiowe komórek nerwowych splotu międzymięśniowego, rozgałęziające się głównie w błonie mięśniowej podłużnej wywołują odruchowy skurcz.

Pobudzenie komórek zwojowych, splotu podśluzowego zostaje jednocześnie przekazane do neuronów układu purynergicznego, wywołując zwiotczenie, zwłaszcza błony mięśniowej okrężnej, w odcinku przylegającym do części obkurczowej (ryc. 11-4).

Leave a Reply