Ograniczone zaburzenie ukrwienia

w niedokrwionym odcinku jelita. Podobnie można tłumaczyć rzadkie powikłania wycięcia odcinka bezzwojowego lub operacji brzuszno-kroczowego sprowadzenia zarośniętej odbytnicy, polegające na rozwoju objawów choroby Hirschsprunga w przebiegu pooperacyjnym.

Ograniczone zaburzenie ukrwienia sprowadzonego jelita powoduje niedotlenienie i uszkodzenie najwrażliwszej tkanki nerwowej – zwojowej przy zachowaniu żywotności ściany. Podczas powtórnej operacji stwierdzono różnej długości odcinek skurczowy z niewielką liczbą zmienionych wstecznie zwojów i zmianami hialinowymi w naczyniach. U niektórych dzieci operowanych z powodu choroby Hirschsprunga w preparatach operacyjnych notowano również wyraźne zmiany w naczyniach strefy przejściowej, pod postacią zwłóknienia przypominającego zarostowe zapalenie tętnic lub hcimarloma. Można snuć rozważania, czy pierwotnie powstające zmiany w naczyniach powodują upośledzenie ukrwienia jelita w życiu płodowym i wtórne zwyrodnienie splotów śródściennych, czy też dysplazja układu nerwowego i zmiany w naczyniach są skutkiem jednego patogennego czynnika (Ehrenpreis 1966, Swenson, Okamoto) (3, 6, 8, 13, 17, 30, 31, 39, 49, 63, 68, 86).

Leave a Reply