Obrażenia krezki jelita

Obrażenia krezki jelita doprowadzają do objawów krwotoku wewnętrznego lub przedziurawienia przewodu pokarmowego. Objawy krwotoku narastają zaraz po

urazie, a ich nasilenie zależy od rozległości uszkodzenia. Obrażenia te są również przyczyną niedokrwienia jelita i martwicy, a następnie przedziurawienia. Wynikające stąd uogólnione zapalenie otrzewnej rozwija się w pierwszych dniach po urazie.

U dzieci z przedziurawieniem przewodu pokarmowego przez ciała obce rozlane zapalenie otrzewnej rozwija się stopniowo. W badaniu rtg nie stwierdza się powietrza w jamie otrzewnej, lub jest go niewiele, natomiast obraz przemawia za niedrożnością porażenną.

Leave a Reply