Objawy smółkowego zapalenia otrzewnej

o grubej włóknistej ścianie. Zajmuje ona niekiedy znaczną część jamy brzusznej, uciskając i przemieszczając na boki jelita.

Do noworodkowego smółkowego zapalenia otrzewnej dochodzi w ostatnich dniach ciąży i pierwszych dniach życia dziecka. W związku z tym nie zdążą powstać zrosty ani mineralizacja smółki. Istnieje jednak duże prawdopodobieństwo zakażenia otrzewnej przez bakterie dostające się drogą pokarmową przez otwór w jelicie. Do noworodkowego smółkowego zapalenia otrzewnej predysponuje mukowiscy- doza i niedrożność smółkowa. Piozdęta i często ścieńczała pętla jelita ulega pęknięciu, czasem skręceniu i martwicy.

Objawy. Objawy smółkowego zapalenia otrzewnej zależą od jej postaci i współ-istniejących chorób. U noworodków z płodowym rozlanym zapaleniem otrzewnej zazwyczaj współistnieje całkowita lub częściowa niedrożność jelit. W związku z tym brzuch jest duży, wzdęty, często rozlewający się na boki. Powłoki ciała mają szaro- żółtą barwę z dobrze widoczną rozszerzoną siecią naczyń podskórnych. Wypuk nad jamą brzuszną miejscami jest bębenkowy, a miejscami stłumiony. Perystal-

tyki jelit przeważnie nie wysłuchuje się. Noworodek wymiotuje treść zawierającą żółć od pierwszej doby życia. Nie oddaje on smółki lub oddaje niewielką jej ilość pod postacią szarozielonkawego czopa samoistnie lub po wlewie doodbytniczym. Zdjęcie rtg przeglądowe jamy brzusznej a-p i boczne w pozycji pionowej wykazuje rozdęte pojedyncze pętle jelita czczego w górnej części brzucha z nielicznymi małymi poziomami płynu. Jeżeli istnieje perforacja, to można stwierdzić powietrze w wolnej jamie otrzewnej. Zwykle są widoczne na rentgenogramach uwapnione grudki smółki w postaci drobnoplamistych cieni rozrzuconych w obrębie jamy brzusznej. Noworodki te są zazwyczaj w ciężkim stanie ogólnym z niewydolnością oddechowo-krążeniową. Podobne objawy kliniczne obserwuje się u noworodków z ograniczonym smółkowym zapaleniem otrzewnej. Różnice dotyczą obrazu rentgenowskiego, który wykazuje jeden wielki poziom płynu z banią powietrza. Zajmuje on niemal całą jamę brzuszną, tylko w pierwszych pętlach jelit widoczne są nieliczne, małe bańki gazu. Czasami udaje się zauważyć drobne zwapnienia w ścianie pseudotorbieli. Wyjątkowo smółkowe zapalenie otrzewnej nie zaburza w znacznym stopniu drożności przewodu pokarmowego, a otwór w jelicie ulega zamknięciu. U tych dzieci stwierdza się upośledzoną drożność jelita. Czasami wyczuwa się w jamie brzusznej twardy guz o nierównej powierzchni, który daje niejednolity cień w obrazie rentgenowskim. Odpowiada on masom zmineralizowanej smółki.

Leave a Reply