Objawy kliniczne torbieli

Objawy. Objawy kliniczne torbieli mogą ujawnić się w pierwszym roku życia, lecz przeważnie występują u dzieci w wieku 2-3 lat. Część torbieli nie powoduje

żadnych dolegliwości i niepokojących objawów, zależy to od ich umiejscowienia, wielkości i zmian wtórnych. Torbiele sieci, zwiększając swoją objętość, powodują powiększenie obwodu brzucha. Można w tych przypadkach stwierdzić chełbotanie – naprowadza to niekiedy na błędne rozpoznanie puchliny brzusznej lub gruźliczego zapalenia otrzewnej. U niektórych cho-rych obserwuje się pobolewanie brzucha, brak łaknienia, wychudzenie z jednocześnie dużym brzuchem oraz małą aktywnością ruchową (56). W nielicznych przypadkach torbiele sieci doprowadzają do objawów „ostrego brzucha” na skutek skrętu i ostrej nie-drożności przewodu pokarmowego (21). W rozpoznaniu torbieli sieci pomaga badanie rentgenowskie, które wskazuje

na obecność w jamie brzusznej tworu guzowatego przemieszczającego jelita do tyłu. Torbiele krezki dają podobne objawy jak torbiele sieci. Są one jednak mniej ruchome i łatwiej wyczuwalne. Ruchomość zależy od tego, czy torbiel znajduje się blisko, czy daleko od nasady krezki. Położono blisko nasady lub częściowo zaotrzew- nowo mają niewielką ruchomość. Torbiele wielokomorowe są zazwyczaj napięte,, elastyczne. Te z nich, które częściowo leżą zaotrzewnowo, należy różnicować z wodonerczem, nowotworami nerki i nadnercza oraz nowotworami układu nerwowego.. Badania rentgenowskie wykazują położenie guza w części tylnej jamy brzusznej i przemieszczenie jelit do przodu. Urografia pozwala wykluczyć choroby nerek,.

Leczenie. Jedynym skutecznym leczeniem jest usunięcie torbieli w całości (21, 47, 56). Pozostawienie jej fragmentu może prowadzić do nawrotu. Usuwając torbiel sieci większej należy pozostawiać nie zmienioną część sieci. Torbiele krezki zazwyczaj dają się łatwo wyłuszczyć bez zaburzenia ukrwienia jelita. Niekiedy występujące silne zrosty z jelitem lub narządami sąsiednimi, np. ogonem trzustki, zmuszają do częściowej ich resekcji. Mnogie zmiany torbielowate krezki są trudne do leczenia, zwłaszcza gdy obejmują całą krezkę jelita cienkiego. Częściowa resekcja najbardziej zmienionej krezki i odpowiadającego jej odcinka jelita rzadko daje dobre wyniki. W tych przypadkach proces chorobowy ma charakter progresywny i przeważnie kończy się niepomyślnie.

Leave a Reply